dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plKonkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu K/03/2016
[Dodano dnia: 2016-02-12 ; ważne od 2016-02-12 14:00 do 2016-02-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu Konkursu ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu -brak ofert K/02/2016
[Dodano dnia: 2016-02-11 ; ważne od 2016-02-11 14:00 do 2016-02-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu K/02/2016
[Dodano dnia: 2016-01-29 ; ważne od 2016-01-29 14:00 do 2016-02-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu K/01/2016
[Dodano dnia: 2016-01-29 ; ważne od 2016-01-29 13:00 do 2016-02-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o podjęciu dialogu technicznego na temat :"Dostawy czekolady dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-01-29 ; ważne od 2016-01-29 12:00 do 2016-02-05 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu z wykorzystaniem metody z ryboflawiną wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-01-22 ; ważne od 2016-01-22 11:00 do 2016-02-05 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu z wykorzystaniem metody z ryboflawiną wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-01-15 ; ważne od 2016-01-15 14:00 do 2016-01-20 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę kabanosów wieprzowych slim 60gr w ilości 32 000 sztuk opakowań dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-01-15 ; ważne od 2016-01-15 13:00 do 2016-01-20 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu K/01/2016
[Dodano dnia: 2016-01-15 ; ważne od 2016-01-15 11:00 do 2016-01-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na " Świadczenie usług w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych i klimatyzacji zainstalowanych w Regionalnym Centrum Krwiodaw
[Dodano dnia: 2016-01-15 ; ważne od 2016-01-15 10:00 do 2016-01-25 12:00]
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-01-11 ; ważne od 2016-01-11 15:00 do 2016-01-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu z wykorzystaniem metody z ryboflawiną wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-01-11 ; ważne od 2016-01-11 13:00 do 2016-01-20 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Zaproszenie do skłądania ofert na Dostawę kabanosów wieprzowych slim 60gr w ilości 32 000 sztuk opakowań dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2016-01-08 ; ważne od 2016-01-08 9:00 do 2016-01-15 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę napojów a’200ml w ilości 1000szt. oraz rogalików z nadzieniem kakaowym „7days” w ilości 1000szt.
[Dodano dnia: 2016-01-05 ; ważne od 2016-01-05 12:00 do 2016-01-15 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa łączników do zgrzewarki Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-01-04 ; ważne od 2016-01-04 14:00 do 2016-01-15 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpoweidzi do postepowania na " Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-01-04 ; ważne od 2016-01-04 11:00 do 2016-01-11 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Zaproszenie do skłądania ofert na dostawę napojów a’200ml w ilości 1000szt. oraz rogalików z nadzieniem kakaowym „7days” w ilości 1000 szt.
[Dodano dnia: 2015-12-23 ; ważne od 2015-12-23 12:00 do 2016-01-05 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej opferty na "Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-12-22 ; ważne od 2015-12-22 12:00 do 2016-01-05 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa łączników do zgrzewarki Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-12-22 ; ważne od 2015-12-22 12:00 do 2016-01-04 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa łączników do zgrzewarki Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-12-21 ; ważne od 2015-12-21 12:00 do 2016-01-04 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-12-11 ; ważne od 2015-12-11 14:00 do 2015-12-21 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę napojów a'200ml w ilości 3500szt. oraz rogali typu "7days" w ilości 3600szt. dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-11-30 ; ważne od 2015-11-30 13:00 do 2015-12-21 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-11-26 ; ważne od 2015-11-26 9:00 do 2016-01-11 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawa odczynników i dzierżawa analizatora hematologicznego 18-parametrowego z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-11-23 ; ważne od 2015-11-23 11:00 do 2016-01-11 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na dostawę napojów a'200ml w ilości 3500szt. oraz rogali typu "7days" w ilości 3600szt. dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-11-20 ; ważne od 2015-11-20 14:00 do 2015-11-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na "Dostawa materiałów promocyjnych przeznaczonych dla realizacji programu polityki zdrowotnej pn:" Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w ...."Promocja i edukacja w zakresie honorowego Krwio
[Dodano dnia: 2015-11-16 ; ważne od 2015-11-16 15:00 do 2015-11-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa materiałów promocyjnych przeznaczonych dla realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadani
[Dodano dnia: 2015-11-06 ; ważne od 2015-11-06 14:00 do 2015-11-16 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawa odczynników i dzierżawa analizatora hematologicznego 18-parametrowego z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-11-04 ; ważne od 2015-11-04 11:00 do 2015-11-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na "Dostawa materiałów promocyjnych przeznaczonych dla realizacji programu polityki zdrowotnej pn:" Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w ...."Promocja i edukacja w zakresie honorowego Krwio
[Dodano dnia: 2015-11-03 ; ważne od 2015-11-03 15:00 do 2015-11-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa odczynników i dzierżawa analizatora hematologicznego 18-parametrowego z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-10-30 ; ważne od 2015-10-30 11:00 do 2015-11-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę napojów a'200ml w ilości 2500szt. oraz rogali "7days" w ilości 3000szt.dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-10-30 ; ważne od 2015-10-30 11:00 do 2015-11-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postepowania na" Dostawę (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu "
[Dodano dnia: 2015-10-28 ; ważne od 2015-10-28 13:00 do 2015-11-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawę (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-10-23 ; ważne od 2015-10-23 15:00 do 2015-10-28 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na "Dostawa materiałów promocyjnych przeznaczonych dla realizacji programu polityki zdrowotnej pn:" Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w ...."Promocja i edukacja w zakresie honorowego Krwiod.
[Dodano dnia: 2015-10-22 ; ważne od 2015-10-22 15:00 do 2015-10-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Dotyczy zaproszenia do skłądania ofert na dostawę napojów a'200ml w ilości 2500szt. oraz rogali "7days" w ilości 3000szt.Zamawiajacy wydłuża termin realizacji zamówienia
[Dodano dnia: 2015-10-22 ; ważne od 2015-10-22 13:00 do 2015-10-27 12:00]
Zamawiający informuje o przedłużeniu Terminu realizacji zamówienia do dnia 03.11.2015r. do godziny 12:00.
Informując jednocześnie że termin płatności faktur wynosi: 30dni.
Zweryfikowana więcej...
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na dostawę napojów a'200ml w ilości 2500 szt. oraz rogali "7 days" w ilości 3000szt. dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-10-21 ; ważne od 2015-10-21 12:00 do 2015-10-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa materiałów promocyjnych przeznaczonych dla realizacji programu polityki zdrowotnej pn:" Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w ...."Promocja i edukacja w zakresie honorowego Krwiod..."
[Dodano dnia: 2015-10-20 ; ważne od 2015-10-20 14:00 do 2015-10-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Przetarg nieograniczony na "Dostawę (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-10-20 ; ważne od 2015-10-20 11:00 do 2015-10-28 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetagu nieograniczonego na "Dostawę materiałów promocyjnych przeznaczonych dla realizacji programu polityki zdrowotnej pn."Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej .." w zakresie zd. "Promocja i edukacja w zakresie Honoroweg.
[Dodano dnia: 2015-10-16 ; ważne od 2015-10-16 13:00 do 2015-10-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postepowania na "Dostawę (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-10-15 ; ważne od 2015-10-15 13:00 do 2015-10-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-10-02 ; ważne od 2015-10-02 14:00 do 2015-10-15 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o podjęciu dialogu technicznego na temat " Zakup i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi sekretariatu RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-09-30 ; ważne od 2015-09-30 14:00 do 2015-10-08 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na dostawę napojów a'200ml w ilości 3500szt. oraz rogali typu "7days" w ilości 3500szt. dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-09-16 ; ważne od 2015-09-16 15:00 do 2015-09-25 15:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę na "Najem lokali użytkowyh pod prowadzenie działaności w budynku RCKiK w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3."
[Dodano dnia: 2015-08-27 ; ważne od 2015-08-27 14:00 do 2015-09-25 15:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności w starym budynku RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-08-19 ; ważne od 2015-08-19 12:00 do 2015-08-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-07-20 ; ważne od 2015-07-20 11:00 do 2015-08-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-07-17 ; ważne od 2015-07-17 12:00 do 2015-08-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-07-14 ; ważne od 2015-07-14 12:00 do 2015-07-17 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę na "Najem lokali użytkowyh pod prowadzenie działaności w budynku RCKiK w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3."
[Dodano dnia: 2015-07-14 ; ważne od 2015-07-14 8:00 do 2015-07-17 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV całkowicie automatycznym
[Dodano dnia: 2015-07-13 ; ważne od 2015-07-13 12:00 do 2015-07-17 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-07-13 ; ważne od 2015-07-13 11:00 do 2015-07-16 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla Regionalnego ..."
[Dodano dnia: 2015-07-13 ; ważne od 2015-07-13 9:00 do 2015-07-16 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-07-07 ; ważne od 2015-07-07 9:00 do 2015-07-17 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów w KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-07-06 ; ważne od 2015-07-06 15:00 do 2015-07-16 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz