dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA na "Dostawę (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników"
[Dodano dnia: 2016-10-11 ; ważne od 2016-10-11 14:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na " Dostawę (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników"
[Dodano dnia: 2016-10-05 ; ważne od 2016-10-05 14:00 do 2016-10-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawę (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników"
[Dodano dnia: 2016-10-04 ; ważne od 2016-10-04 14:00 do 2016-10-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do wykonywania badań u dawców krwi w zakresie zakażenia HBV, HCV..
[Dodano dnia: 2016-10-03 ; ważne od 2016-10-03 15:00 do 2016-11-18 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na " Dostawę (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników"
[Dodano dnia: 2016-09-28 ; ważne od 2016-09-28 15:00 do 2016-10-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA na "Dostawę (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników"
[Dodano dnia: 2016-09-26 ; ważne od 2016-09-26 15:00 do 2016-10-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników"
[Dodano dnia: 2016-09-26 ; ważne od 2016-09-26 14:00 do 2016-10-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postepowania na "Dostawa (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-09-21 ; ważne od 2016-09-21 13:00 do 2016-09-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa (zakup) specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-09-14 ; ważne od 2016-09-14 15:00 do 2016-09-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie dialogu technicznego -PRZEDŁUŻONE SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ - dt. " Dostawy specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-08-12 ; ważne od 2016-08-12 15:00 do 2016-08-22 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o dialogu technicznym na temat " Dostawy specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-08-08 ; ważne od 2016-08-08 14:00 do 2016-08-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności w starym budynku RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2016-08-02 ; ważne od 2016-08-02 11:00 do 2016-08-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności w starym budynku RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2016-07-21 ; ważne od 2016-07-21 12:00 do 2016-08-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-07-15 ; ważne od 2016-07-15 13:00 do 2016-08-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-07-15 ; ważne od 2016-07-15 13:00 do 2016-08-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " świadczenie usług w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych i klimatyzacji zainstalowanych w RCKiK..."
[Dodano dnia: 2016-07-06 ; ważne od 2016-07-06 13:00 do 2016-08-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych ..."
[Dodano dnia: 2016-07-05 ; ważne od 2016-07-05 10:00 do 2016-07-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-07-04 ; ważne od 2016-07-04 13:00 do 2016-07-14 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-06-30 ; ważne od 2016-06-30 11:00 do 2016-07-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz