dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plOgłoszenie dialogu technicznego -PRZEDŁUŻONE SKŁADANIE ZGŁOSZEŃ - dt. " Dostawy specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-08-12 ; ważne od 2016-08-12 15:00 do 2016-08-22 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o dialogu technicznym na temat " Dostawy specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-08-08 ; ważne od 2016-08-08 14:00 do 2016-08-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności w starym budynku RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2016-08-02 ; ważne od 2016-08-02 11:00 do 2016-08-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o przetargu na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności w starym budynku RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2016-07-21 ; ważne od 2016-07-21 12:00 do 2016-08-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-07-15 ; ważne od 2016-07-15 13:00 do 2016-08-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-07-15 ; ważne od 2016-07-15 13:00 do 2016-08-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " świadczenie usług w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych i klimatyzacji zainstalowanych w RCKiK..."
[Dodano dnia: 2016-07-06 ; ważne od 2016-07-06 13:00 do 2016-08-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych ..."
[Dodano dnia: 2016-07-05 ; ważne od 2016-07-05 10:00 do 2016-07-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-07-04 ; ważne od 2016-07-04 13:00 do 2016-07-14 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-06-30 ; ważne od 2016-06-30 11:00 do 2016-07-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych oddziałach w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i
[Dodano dnia: 2016-06-29 ; ważne od 2016-06-29 14:00 do 2016-07-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-06-28 ; ważne od 2016-06-28 14:00 do 2016-07-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na "świadczenie usług w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych i klimatyzacji zainstalowanych w RCKiK
[Dodano dnia: 2016-06-27 ; ważne od 2016-06-27 12:00 do 2016-07-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na "świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych oddziałach w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdrój"
[Dodano dnia: 2016-06-17 ; ważne od 2016-06-17 13:00 do 2016-06-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na " Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-06-15 ; ważne od 2016-06-15 12:00 do 2016-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-06-14 ; ważne od 2016-06-14 14:00 do 2016-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-06-10 ; ważne od 2016-06-10 11:00 do 2016-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę roztworu 4 % cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-06-01 ; ważne od 2016-06-01 11:00 do 2016-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postepowania na " Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-05-24 ; ważne od 2016-05-24 13:00 do 2016-05-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I do postepowania na " Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-05-23 ; ważne od 2016-05-23 14:00 do 2016-05-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-05-18 ; ważne od 2016-05-18 14:00 do 2016-05-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz