dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plPytania i odpowiedzi II do postępowania na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu" 01.17
[Dodano dnia: 2017-01-23 ; ważne od 2017-01-23 14:00 do 2017-01-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu" 01.17
[Dodano dnia: 2017-01-18 ; ważne od 2017-01-18 12:00 do 2017-01-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.3.17
[Dodano dnia: 2017-01-17 ; ważne od 2017-01-17 11:00 do 2017-01-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2017-01-13 ; ważne od 2017-01-13 14:00 do 2017-01-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na "Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" 19.16
[Dodano dnia: 2017-01-11 ; ważne od 2017-01-11 13:00 do 2017-01-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na " Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do wykonywania badań u dawców krwi w zakresie zakażenia HBV, HCV
[Dodano dnia: 2017-01-11 ; ważne od 2017-01-11 11:00 do 2017-01-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
[Dodano dnia: 2017-01-04 ; ważne od 2017-01-04 14:00 do 2017-01-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.2.17
[Dodano dnia: 2017-01-04 ; ważne od 2017-01-04 14:00 do 2017-01-13 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" 19.16
[Dodano dnia: 2017-01-04 ; ważne od 2017-01-04 13:00 do 2017-01-13 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do wykonywania badań u dawców krwi w zakresie zakażenia HBV, HCV.."
[Dodano dnia: 2017-01-03 ; ważne od 2017-01-03 14:00 do 2017-01-13 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż starego budynku RCKiK w Raciborzu S.01.17
[Dodano dnia: 2017-01-02 ; ważne od 2017-01-02 13:00 do 2017-01-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 21.16
[Dodano dnia: 2016-12-29 ; ważne od 2016-12-29 14:00 do 2017-01-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę kiełbasy do grzania dla RCKiK w Raciborzu oraz do Terenowych Oddziałów" ZAP/04/16
[Dodano dnia: 2016-12-28 ; ważne od 2016-12-28 14:00 do 2017-01-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 21.16
[Dodano dnia: 2016-12-28 ; ważne od 2016-12-28 9:00 do 2017-01-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych
[Dodano dnia: 2016-12-21 ; ważne od 2016-12-21 13:00 do 2016-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze oferty na " Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 16.16
[Dodano dnia: 2016-12-21 ; ważne od 2016-12-21 13:00 do 2016-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie zapytania ofertowego na "Dostawę kiełbasy do grzania dla RCKiK w Raciborzu oraz do Terenowych Oddziałów" ZAP/04/16
[Dodano dnia: 2016-12-19 ; ważne od 2016-12-19 11:00 do 2016-12-28 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ": Dostawa nożyków do zgrzewarki TERUMO TSCD do sterylnego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 21.16
[Dodano dnia: 2016-12-15 ; ważne od 2016-12-15 15:00 do 2016-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do wykonywania badań u dawców krwi w zakresie zakażenia HBV, HCV.
[Dodano dnia: 2016-12-13 ; ważne od 2016-12-13 11:00 do 2017-01-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-12-09 ; ważne od 2016-12-09 14:00 do 2017-01-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz