dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plOgłoszenie przetragu nieograniczonego na sprzedaż starego budynku RCKiK w Raciborzu SB.02.17
[Dodano dnia: 2017-03-24 ; ważne od 2017-03-24 11:00 do 2017-04-24 11:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na"Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 03.17
[Dodano dnia: 2017-03-16 ; ważne od 2017-03-16 14:00 do 2017-04-24 11:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 03.17
[Dodano dnia: 2017-03-16 ; ważne od 2017-03-16 14:00 do 2017-04-24 11:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 03.17
[Dodano dnia: 2017-03-14 ; ważne od 2017-03-14 12:00 do 2017-03-16 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 03.17
[Dodano dnia: 2017-03-08 ; ważne od 2017-03-08 13:00 do 2017-03-16 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na "Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.17
[Dodano dnia: 2017-03-07 ; ważne od 2017-03-07 14:00 do 2017-03-16 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.17
[Dodano dnia: 2017-03-07 ; ważne od 2017-03-07 14:00 do 2017-03-16 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I do postępowania na "Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.17
[Dodano dnia: 2017-03-01 ; ważne od 2017-03-01 14:00 do 2017-03-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 02.17
[Dodano dnia: 2017-02-24 ; ważne od 2017-02-24 14:00 do 2017-03-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu" 01.17
[Dodano dnia: 2017-02-13 ; ważne od 2017-02-13 11:00 do 2017-03-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do wykonywania badań u dawców krwi w zakresie ..." 20/16
[Dodano dnia: 2017-02-13 ; ważne od 2017-02-13 11:00 do 2017-03-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.04.2017
[Dodano dnia: 2017-02-01 ; ważne od 2017-02-01 13:00 do 2017-03-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" 19.16
[Dodano dnia: 2017-01-31 ; ważne od 2017-01-31 15:00 do 2017-03-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu ogłoszenia o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu -UNIEWAŻNIENIE S.02.2017
[Dodano dnia: 2017-01-31 ; ważne od 2017-01-31 15:00 do 2017-03-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja z otwarcia ofert na " Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do wykonywania badań u dawców krwi w zakresie zakażenia HBV, HCV..."
[Dodano dnia: 2017-01-27 ; ważne od 2017-01-27 14:00 do 2017-03-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja z otwarcia ofert na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu" 01.17
[Dodano dnia: 2017-01-26 ; ważne od 2017-01-26 14:00 do 2017-03-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.4.17
[Dodano dnia: 2017-01-25 ; ważne od 2017-01-25 13:00 do 2017-02-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.03.2017
[Dodano dnia: 2017-01-25 ; ważne od 2017-01-25 13:00 do 2017-02-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na "Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu" 19.16
[Dodano dnia: 2017-01-24 ; ważne od 2017-01-24 14:00 do 2017-02-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu ogłoszenia o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż starego budynku RCKiK w Raciborzu- BRAK OFERT
[Dodano dnia: 2017-01-24 ; ważne od 2017-01-24 14:00 do 2017-02-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu" 01.17
[Dodano dnia: 2017-01-23 ; ważne od 2017-01-23 14:00 do 2017-01-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu" 01.17
[Dodano dnia: 2017-01-18 ; ważne od 2017-01-18 12:00 do 2017-01-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych K.3.17
[Dodano dnia: 2017-01-17 ; ważne od 2017-01-17 11:00 do 2017-01-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę zestawów jednorazowego użytku do redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu wraz z dzierżawą urządzenia do naświetlania dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2017-01-13 ; ważne od 2017-01-13 14:00 do 2017-01-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz