dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plZaproszenie do składania ofert na "świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych oddziałach w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdrój"
[Dodano dnia: 2016-06-17 ; ważne od 2016-06-17 13:00 do 2016-06-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na " Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-06-15 ; ważne od 2016-06-15 12:00 do 2016-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-06-14 ; ważne od 2016-06-14 14:00 do 2016-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-06-10 ; ważne od 2016-06-10 11:00 do 2016-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawę roztworu 4 % cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-06-01 ; ważne od 2016-06-01 11:00 do 2016-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postepowania na " Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-05-24 ; ważne od 2016-05-24 13:00 do 2016-05-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I do postepowania na " Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-05-23 ; ważne od 2016-05-23 14:00 do 2016-05-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-05-18 ; ważne od 2016-05-18 14:00 do 2016-05-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz