dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę na "Najem lokali użytkowyh pod prowadzenie działaności w budynku RCKiK w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3."
[Dodano dnia: 2015-08-27 ; ważne od 2015-08-27 14:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności w starym budynku RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-08-19 ; ważne od 2015-08-19 12:00 do 2015-08-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-07-20 ; ważne od 2015-07-20 11:00 do 2015-08-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-07-17 ; ważne od 2015-07-17 12:00 do 2015-08-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-07-14 ; ważne od 2015-07-14 12:00 do 2015-07-17 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania o cenę na "Najem lokali użytkowyh pod prowadzenie działaności w budynku RCKiK w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3."
[Dodano dnia: 2015-07-14 ; ważne od 2015-07-14 8:00 do 2015-07-17 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV całkowicie automatycznym
[Dodano dnia: 2015-07-13 ; ważne od 2015-07-13 12:00 do 2015-07-17 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-07-13 ; ważne od 2015-07-13 11:00 do 2015-07-16 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla Regionalnego ..."
[Dodano dnia: 2015-07-13 ; ważne od 2015-07-13 9:00 do 2015-07-16 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-07-07 ; ważne od 2015-07-07 9:00 do 2015-07-17 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów w KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-07-06 ; ważne od 2015-07-06 15:00 do 2015-07-16 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 KC."
[Dodano dnia: 2015-07-06 ; ważne od 2015-07-06 10:00 do 2015-07-16 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych i klimatyzacji zainstalowanych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz
[Dodano dnia: 2015-07-06 ; ważne od 2015-07-06 9:00 do 2015-07-16 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-06-30 ; ważne od 2015-06-30 12:00 do 2015-07-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-06-29 ; ważne od 2015-06-29 10:00 do 2015-07-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych oddziałach w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim ..
[Dodano dnia: 2015-06-25 ; ważne od 2015-06-25 15:00 do 2015-07-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi IV do postępowania na " Usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych..."
[Dodano dnia: 2015-06-25 ; ważne od 2015-06-25 14:00 do 2015-07-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na " Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK"
[Dodano dnia: 2015-06-25 ; ważne od 2015-06-25 13:00 do 2015-06-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I do postępowania na " Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla Regionalnego Centrum ...
[Dodano dnia: 2015-06-24 ; ważne od 2015-06-24 11:00 do 2015-06-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o podjęciu dialogu technicznego na temat " Dostawę serwera do zarządzania siecią z Active Directory, urządzań klasy UTM do zabezpieczenia sieci, systemu backup dla przechowywania danych w Centrum oraz w Oddziałach Terenowych wraz z ..."
[Dodano dnia: 2015-06-23 ; ważne od 2015-06-23 14:00 do 2015-06-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych i klimatyzacji zainstalowanych w RCKiK w Raciborzu oraz w Terenowych Oddziałach...
[Dodano dnia: 2015-06-23 ; ważne od 2015-06-23 10:00 do 2015-06-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na świadczenie usług w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych i klimatyzacji zainstalowanych dka RCKiK w Raciborzu, Rybniku, Wodzisław..
[Dodano dnia: 2015-06-23 ; ważne od 2015-06-23 10:00 do 2015-06-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań z zakresu serologii grup krwi oraz dostawa odczynników do badań konsultacyjnych dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-06-22 ; ważne od 2015-06-22 14:00 do 2015-06-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV całkowicie automatycznymi..."
[Dodano dnia: 2015-06-22 ; ważne od 2015-06-22 13:00 do 2015-07-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie na sprzedaż radiatora do naświetlania materiałów biologicznych GAMMACELL 3000 ELAN przez RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-06-18 ; ważne od 2015-06-18 15:00 do 2015-06-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi III do postępowania na "Usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 KC."
[Dodano dnia: 2015-06-17 ; ważne od 2015-06-17 13:00 do 2015-07-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ponowione ogłoszenie na "Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych oddziałach w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu Zdrój"
[Dodano dnia: 2015-06-17 ; ważne od 2015-06-17 13:00 do 2015-06-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-06-17 ; ważne od 2015-06-17 12:00 do 2015-06-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na " Świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych oddziałach w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Jastrzę
[Dodano dnia: 2015-06-17 ; ważne od 2015-06-17 10:00 do 2015-06-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu na najem lokali użytkowych pod prowadzenie działalności w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-06-16 ; ważne od 2015-06-16 12:00 do 2015-06-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-06-16 ; ważne od 2015-06-16 11:00 do 2015-06-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług w zakresie kompleksowej obsługi polegającej na konserwacji, naprawach oraz remontach urządzeń chłodniczych i klimatyzacji dla RCKiK w Raciborzu oraz w Terenowych Oddziałach w Rybniku, Wodzisław...
[Dodano dnia: 2015-06-11 ; ważne od 2015-06-11 14:00 do 2015-06-19 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Zweryfikowany załącznik nr 7 do postępowania na "Usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 KC."
[Dodano dnia: 2015-06-09 ; ważne od 2015-06-09 13:00 do 2015-07-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Zaproszenie do skłądania ofert na świadczenie usług w zakresie świadczenia kompleksowej obsługi urządzeń elektrycznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz w Terenowych oddziałach w Rybniku, Wodzisławiu Śl. i Jastrz
[Dodano dnia: 2015-06-08 ; ważne od 2015-06-08 14:00 do 2015-06-17 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-06-08 ; ważne od 2015-06-08 14:00 do 2015-06-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu w 0,9 % chlorku sodu lub roztworu 4% a 250ml do plazmaferezy automatycznej oraz roztworu ACD(A) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-06-08 ; ważne od 2015-06-08 13:00 do 2015-06-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na " Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-06-08 ; ważne od 2015-06-08 11:00 do 2015-06-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-06-03 ; ważne od 2015-06-03 14:00 do 2015-06-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na " Usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 KC."
[Dodano dnia: 2015-06-03 ; ważne od 2015-06-03 12:00 do 2015-06-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na " Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-06-01 ; ważne od 2015-06-01 14:00 do 2015-06-05 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-06-01 ; ważne od 2015-06-01 14:00 do 2015-06-05 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV całkowicie automatycznymi ....
[Dodano dnia: 2015-06-01 ; ważne od 2015-06-01 14:00 do 2015-07-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Unieważnienie konkursu ofert na lekarzy nr 3 - brak ofert
[Dodano dnia: 2015-06-01 ; ważne od 2015-06-01 11:00 do 2015-07-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o podjęciu dialogu technicznego na temat "Dosatwy odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-05-28 ; ważne od 2015-05-28 15:00 do 2015-05-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 KC."
[Dodano dnia: 2015-05-26 ; ważne od 2015-05-26 15:00 do 2015-07-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.."
[Dodano dnia: 2015-05-26 ; ważne od 2015-05-26 10:00 do 2015-06-03 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Sprostowanie zał.7 do post. 05/15 na "Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych RCKiK w Raciborzy w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację ..."
[Dodano dnia: 2015-05-22 ; ważne od 2015-05-22 12:00 do 2015-07-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu post. ofert. 3
[Dodano dnia: 2015-05-21 ; ważne od 2015-05-21 12:00 do 2015-05-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Unieważnienie konkursu ofert na lekarzy nr 2 - brak ofert
[Dodano dnia: 2015-05-21 ; ważne od 2015-05-21 8:00 do 2015-05-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieorganiczonego na "Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 KC."
[Dodano dnia: 2015-05-20 ; ważne od 2015-05-20 9:00 do 2015-07-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na Usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 KC."
[Dodano dnia: 2015-05-15 ; ważne od 2015-05-15 11:00 do 2015-07-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Dostawę 4 % roztworu cytrynianu sodu w 0,9 % chlorku sodu oraz roztworu ACD(a) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-05-14 ; ważne od 2015-05-14 12:00 do 2015-05-19 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę 4 % roztworu cytrynianu sodu w 0,9 % chlorku sodu oraz roztworu ACD(a) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-05-14 ; ważne od 2015-05-14 12:00 do 2015-05-19 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o podjęciu dialogu technicznego na temat „Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV całkowicie auto
[Dodano dnia: 2015-05-13 ; ważne od 2015-05-13 15:00 do 2015-05-18 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę 4% roztworu cytrynianu sodu w 0,9 % chlorku sodu oraz roztworu ACD(A) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-05-08 ; ważne od 2015-05-08 14:00 do 2015-05-19 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu post. ofert. 2
[Dodano dnia: 2015-05-06 ; ważne od 2015-05-06 12:00 do 2015-05-15 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-05-04 ; ważne od 2015-05-04 14:00 do 2015-05-15 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ....
[Dodano dnia: 2015-04-28 ; ważne od 2015-04-28 9:00 do 2015-04-14 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-04-22 ; ważne od 2015-04-22 14:00 do 2015-04-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Sprostowanie zał.7 do post. 03/15 na "Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych RCKiK w Raciborzy w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację ..."
[Dodano dnia: 2015-04-15 ; ważne od 2015-04-15 11:00 do 2015-05-14 12:00]
Zamawiający sprostowuje załącznik nr 7 - poprawiając datę 2021-02-29 na datę 2021-02-28 reszta pozostaje bez zmian, poprawa daty nie wpływa na dalsze przeliczenia formularza.
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Usługę restrukturyzacji zobowiazań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 KC.
[Dodano dnia: 2015-03-30 ; ważne od 2015-03-23 8:00 do 2015-05-14 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-03-27 ; ważne od 2015-03-27 11:00 do 2015-05-14 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-03-23 ; ważne od 2015-03-23 11:00 do 2015-05-14 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-03-17 ; ważne od 2015-03-17 13:00 do 2015-03-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-03-09 ; ważne od 2015-03-09 12:00 do 2015-03-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu wynajmie pomieszczenia znajdujące się w budynku przy ulicy Sienkiewicza. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Barbarą Woźny tel. 32 418 10 56
[Dodano dnia: 2015-02-19 ; ważne od 2015-02-19 13:00 do 2015-03-26 12:00]
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawe czekolady dla Regionalnegoi Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-02-16 ; ważne od 2015-02-16 14:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę zestawów jednorazowych do poborów preparatów krwiopochodnych na separatorach PSC2 i MCS+ dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-02-02 ; ważne od 2015-02-02 13:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-01-05 ; ważne od 2015-01-05 13:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę łączników do zgrzewargi Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-29 ; ważne od 2014-12-29 12:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wywóz i unieszkoliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-29 ; ważne od 2014-12-29 11:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-23 ; ważne od 2014-12-23 14:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do post. na "Dostawę łączników do zgrzewarki Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-23 ; ważne od 2014-12-23 10:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-19 ; ważne od 2014-12-19 13:00 do 2014-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICD dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-19 ; ważne od 2014-12-16 12:00 do 2015-01-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia post. na Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-17 ; ważne od 2014-12-17 14:00 do 2015-01-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-17 ; ważne od 2014-12-17 14:00 do 2015-01-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę łączników do zgrzewargi Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-17 ; ważne od 2014-12-17 14:00 do 2014-12-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2014-12-16 ; ważne od 2014-12-16 11:00 do 2014-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie : Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2014-12-12 ; ważne od 2014-12-12 14:00 do 2014-12-22 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę energii elektrycznej dla RCKiK w Raciborzu przy ul.Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku przy ul.Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-11-19 ; ważne od 2014-11-19 11:00 do 2014-12-22 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przy ul.Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku przy ul.Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-11-05 ; ważne od 2014-11-05 12:00 do 2014-12-22 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku przy ul. Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-10-31 ; ważne od 2014-10-31 14:00 do 2014-11-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz