dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-01-05 ; ważne od 2015-01-05 13:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę łączników do zgrzewargi Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-29 ; ważne od 2014-12-29 12:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wywóz i unieszkoliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-29 ; ważne od 2014-12-29 11:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-23 ; ważne od 2014-12-23 14:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do post. na "Dostawę łączników do zgrzewarki Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-23 ; ważne od 2014-12-23 10:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-19 ; ważne od 2014-12-19 13:00 do 2014-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICD dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-19 ; ważne od 2014-12-16 12:00 do 2015-01-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia post. na Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-17 ; ważne od 2014-12-17 14:00 do 2015-01-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-17 ; ważne od 2014-12-17 14:00 do 2015-01-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę łączników do zgrzewargi Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-17 ; ważne od 2014-12-17 14:00 do 2014-12-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2014-12-16 ; ważne od 2014-12-16 11:00 do 2014-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie : Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2014-12-12 ; ważne od 2014-12-12 14:00 do 2014-12-22 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę energii elektrycznej dla RCKiK w Raciborzu przy ul.Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku przy ul.Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-11-19 ; ważne od 2014-11-19 11:00 do 2014-12-22 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przy ul.Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku przy ul.Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-11-05 ; ważne od 2014-11-05 12:00 do 2014-12-22 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku przy ul. Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-10-31 ; ważne od 2014-10-31 14:00 do 2014-11-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przy. ul. Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku przy ul. Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-10-31 ; ważne od 2014-10-31 14:00 do 2014-11-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Dostawę energii elektrycznej dla RCKiK w Raciborzu przy ul.Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku
[Dodano dnia: 2014-10-24 ; ważne od 2014-10-24 14:00 do 2014-11-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na Dostawę energii elektrycznej dla RCKiK w Raciborzu przy ul.Sienkiewicza 3 oraz Terenowy Oddział w Rybniku przy ul.Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-10-24 ; ważne od 2014-10-24 14:00 do 2014-11-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ul.Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku, ul.Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-10-20 ; ważne od 2014-10-20 13:00 do 2014-10-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywaniaq krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2014-09-01 ; ważne od 2014-09-01 12:00 do 2014-10-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-08-05 ; ważne od 2014-07-29 9:00 do 2014-10-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę odczynników i akcesoriów niezbędnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-08-04 ; ważne od 2014-08-04 12:00 do 2014-10-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do post. na Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobirania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-25 ; ważne od 2014-07-25 13:00 do 2014-10-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-24 ; ważne od 2014-07-24 15:00 do 2014-08-18 12:00]
W związku z zapytaniami nastąpiła zmianą ogłoszenia oraz przedłużono termin składania ofert do 18.08.2014r. do godziny 11:30.
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i akcesoriów niezbędnych do badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-16 ; ważne od 2014-07-16 11:00 do 2014-07-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-15 ; ważne od 2014-07-15 13:00 do 2014-07-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregató z KKCz dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-14 ; ważne od 2014-07-14 14:00 do 2014-07-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierzawą automatycznego analizatora do badań mikrometodą kolumnową dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-08 ; ważne od 2014-07-08 14:00 do 2014-07-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi 2. do post. na Tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-08 ; ważne od 2014-07-08 14:00 do 2014-07-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-07 ; ważne od 2014-07-07 12:00 do 2014-07-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania na Tankowanie oleju napędowego na stacjiach paliw do pojazdów RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-03 ; ważne od 2014-07-03 15:00 do 2014-07-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania na Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-03 ; ważne od 2014-07-03 15:00 do 2014-07-25 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Tankowanie oleju napędowego na staciach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-02 ; ważne od 2014-07-02 13:00 do 2014-07-11 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-01 ; ważne od 2014-07-01 12:00 do 2014-07-09 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania, preparatyki i przechowywania krwi i jej składników dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-07-01 ; ważne od 2014-07-01 9:00 do 2014-08-08 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawę urządzeń wraz z systemem ich sterowania ...
[Dodano dnia: 2014-06-26 ; ważne od 2014-06-26 14:00 do 2014-08-08 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-06-26 ; ważne od 2014-06-26 14:00 do 2014-07-04 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań mikrometodą kolumnową dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-06-24 ; ważne od 2014-06-24 14:00 do 2014-07-02 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania na Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań mikrometodą kolumnową dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-06-24 ; ważne od 2014-06-24 14:00 do 2014-07-02 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na Dostawę roztworu 4% cytrynianu sodu w 0,9% chlorku sodu dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-06-24 ; ważne od 2014-06-24 12:00 do 2014-07-02 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-06-23 ; ważne od 2014-06-23 15:00 do 2014-07-02 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań mikrometodą kolumnową dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-06-18 ; ważne od 2014-06-18 14:00 do 2014-06-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania na Dostawę roztworu 4% cytrynianu sodu w 0,9% chlorku sodu dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-06-18 ; ważne od 2014-06-18 13:00 do 2014-06-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania na Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-06-18 ; ważne od 2014-06-18 13:00 do 2014-06-27 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę roztworu 4% cytrynianu sodu w 0,9% chlorku sodu dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-06-11 ; ważne od 2014-06-11 14:00 do 2014-06-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-06-11 ; ważne od 2014-06-11 14:00 do 2014-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. postępowania na Dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urzędzeń...
[Dodano dnia: 2014-06-11 ; ważne od 2014-06-11 13:00 do 2014-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę roztworu 4% cytrynianu sodu w 0,9% chlorku sodu oraz roztworu ACD(A) dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-05-23 ; ważne od 2014-05-23 14:00 do 2014-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postepowania -cześć I -Dostawa roztworu 4% cytrynianu sodu w 0,9 % chlorku sodu oraz roztworu ACD(A) dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-05-23 ; ważne od 2014-05-23 14:00 do 2014-06-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę roztworu 4% cytrynianu sodu w 0,9% chlorku sodu oraz roztworu ACD(A) dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-05-20 ; ważne od 2014-05-20 12:00 do 2014-05-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu w 0,9 % chlorku sodu oraz roztworu ACD(A) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
[Dodano dnia: 2014-05-20 ; ważne od 2014-05-20 12:00 do 2014-05-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę roztworu 4% cytrynianu sodu w 0,9 % chlorku sodu oraz roztworu ACD(A) dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-05-14 ; ważne od 2014-05-14 14:00 do 2014-05-22 14:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA HCV+RNA HIV+DNA HBV ...
[Dodano dnia: 2014-05-14 ; ważne od 2014-05-14 10:00 do 2014-06-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-04-04 ; ważne od 2014-04-04 11:00 do 2014-06-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II dot. przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-03-28 ; ważne od 2014-03-28 14:00 do 2014-06-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do poboru krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-03-26 ; ważne od 2014-03-26 14:00 do 2014-06-24 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-03-25 ; ważne od 2014-03-25 12:00 do 2014-04-03 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę czekolady dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-02-24 ; ważne od 2014-02-24 15:00 do 2014-04-03 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na wdrożenie systemu zdalnego monitoringu temperatur krwi i osocza w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-02-12 ; ważne od 2014-02-12 12:00 do 2014-04-03 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-02-07 ; ważne od 2014-02-07 9:00 do 2014-04-03 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na wdrożenie zdalnego monitoringu temperatur krwi i osocza w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-02-03 ; ważne od 2014-02-03 15:00 do 2014-04-03 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Przetarg nieograniczony na dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-02-03 ; ważne od 2014-02-03 15:00 do 2014-02-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wdrożenie zdalnego monitoringu temperatur krwi i osocza w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-01-29 ; ważne od 2014-01-29 15:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie:Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-31 ; ważne od 2013-12-31 13:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-30 ; ważne od 2013-12-30 14:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów jednorazowych do poborów preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-30 ; ważne od 2013-12-30 14:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie:Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-27 ; ważne od 2013-12-27 12:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-27 ; ważne od 2013-12-27 12:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-20 ; ważne od 2013-12-20 13:00 do 2013-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-20 ; ważne od 2013-12-20 12:00 do 2013-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę łączników do zgrzewarki TERUMO TSCD do jałowego łączenia drenów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-20 ; ważne od 2013-12-20 11:00 do 2013-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-16 ; ważne od 2013-12-16 13:00 do 2013-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-13 ; ważne od 2013-12-13 13:00 do 2013-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-12 ; ważne od 2013-12-12 13:00 do 2013-12-20 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę łączników TSCD do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów Terumo TSCDII dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-11 ; ważne od 2013-12-19 12:00 do 2013-12-20 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-09 ; ważne od 2013-12-09 10:00 do 2013-12-20 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-04 ; ważne od 2013-12-04 12:00 do 2013-12-13 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-03 ; ważne od 2013-12-03 13:00 do 2013-12-13 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-11-27 ; ważne od 2013-11-27 13:00 do 2013-12-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawa analizatora hematologicznego 18-parametrowego z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-11-19 ; ważne od 2013-11-19 14:00 do 2013-12-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-11-12 ; ważne od 2013-11-09 9:30 do 2013-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II dot. przetargu nioograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawa analizatora hematologicznego 18-parametrowego z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-11-05 ; ważne od 2013-11-05 15:00 do 2013-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawa analizatora hematologicznego 18-parametrowego z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-11-04 ; ważne od 2013-11-04 10:00 do 2013-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawa analizatora hematologicznego 18-parametrowego z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-10-28 ; ważne od 2013-10-28 14:00 do 2013-11-13 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-10-08 ; ważne od 2013-10-08 11:00 do 2013-11-13 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi III dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-09-25 ; ważne od 2013-09-25 14:00 do 2013-11-13 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-09-24 ; ważne od 2013-09-24 15:00 do 2013-11-13 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieorganiczonego na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-09-24 ; ważne od 2013-09-24 12:00 do 2013-09-30 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2013-09-23 ; ważne od 2013-09-23 14:00 do 2013-09-30 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-09-17 ; ważne od 2013-09-17 14:00 do 2013-09-26 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów niezbędnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-08-02 ; ważne od 2013-08-02 13:00 do 2013-09-26 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów niezbędnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-29 ; ważne od 2013-07-29 13:00 do 2013-09-26 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów niezbędnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-24 ; ważne od 2013-07-24 11:00 do 2013-08-01 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-19 ; ważne od 2013-07-19 12:00 do 2013-08-01 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-12 ; ważne od 2013-07-12 15:00 do 2013-08-01 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-10 ; ważne od 2013-07-10 9:00 do 2013-08-01 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-03 ; ważne od 2013-07-03 12:00 do 2013-07-12 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-28 ; ważne od 2013-06-28 10:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania ...w zakresie zakażenia HBV...
[Dodano dnia: 2013-06-24 ; ważne od 2013-06-24 15:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-20 ; ważne od 2013-06-20 15:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań mikrometodą kolumnową dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-20 ; ważne od 2013-06-20 15:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawę dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-12 ; ważne od 2013-06-12 15:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań mikrometodą kolumnową dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-04 ; ważne od 2013-06-04 15:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawę dwóch analizatorów hematologicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-04 ; ważne od 2013-06-04 13:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora do badań biochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-03 ; ważne od 2013-06-03 12:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-31 ; ważne od 2013-05-31 12:00 do 2013-06-11 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań mikrometodą dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-29 ; ważne od 2013-05-29 12:00 do 2013-06-10 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawę dwóch analizatorów hematologicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-29 ; ważne od 2013-05-29 12:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu immunochemii oraz dzierżawę analizatora immunochemicznego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-27 ; ważne od 2013-05-27 13:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania ...w zakresie zakażenia HBV...
[Dodano dnia: 2013-05-21 ; ważne od 2013-05-21 14:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego na dostawę roztworu 4 % cytrynianu sodu w 0,9 % NaCl a 250 ml oraz roztworu ACD(A) a 500 ml dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-17 ; ważne od 2013-05-17 13:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora do badań biochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-09 ; ważne od 2013-05-09 14:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora do badań biochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-09 ; ważne od 2013-04-30 14:00 do 2013-05-15 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora do badań biochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-07 ; ważne od 2013-05-07 16:00 do 2013-05-15 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu immunochemii oraz dzierżawę analizatora immunochemicznego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-06 ; ważne od 2013-05-06 13:00 do 2013-05-15 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora do badań biochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-04-30 ; ważne od 2013-04-30 14:00 do 2013-05-10 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do wykonywania badań u dawców krwi w zakresie zakażenia HBV...
[Dodano dnia: 2013-04-30 ; ważne od 2013-04-30 12:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu immunochemii oraz dzierżawę analizatora immunochemicznego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-04-29 ; ważne od 2013-04-29 14:00 do 2013-05-09 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę roztworu 4 % cytrynianu sodu w 0,9 % NaCl a 250 ml oraz roztworu ACD(A) a 500 ml dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
[Dodano dnia: 2013-04-29 ; ważne od 2013-04-29 14:00 do 2013-05-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-03-29 ; ważne od 2013-03-29 9:00 do 2013-05-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-03-20 ; ważne od 2013-03-20 14:00 do 2013-03-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz