dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plPytania i odpowiedzi II do postepowania na " Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-05-24 ; ważne od 2016-05-24 13:00 do 2016-05-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I do postepowania na " Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-05-23 ; ważne od 2016-05-23 14:00 do 2016-05-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa roztworu 4 % cytrynianu sodu oraz roztworu ACD(A) przez okres 24 miesięcy dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-05-18 ; ważne od 2016-05-18 14:00 do 2016-05-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze -unieważnienie postępowania na wynajem pomieszczeń położonych w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3
[Dodano dnia: 2016-05-05 ; ważne od 2016-05-05 14:00 do 2016-05-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Terenowego Oddziału RCKiK w Rybniku oraz Terenowego Oddziału RCKiK w Wodzisławiu"
[Dodano dnia: 2016-04-25 ; ważne od 2016-04-25 14:00 do 2016-05-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na wynajem pomieszczeń mieszczących się w starym budynku RCKiK w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza
[Dodano dnia: 2016-04-20 ; ważne od 2016-04-20 12:00 do 2016-04-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Terenowego Oddziału w Rybniku oraz Terenowego Oddziału w Wodzisławiu Śląskim"
[Dodano dnia: 2016-04-12 ; ważne od 2016-04-12 15:00 do 2016-04-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze -unieważnienie postępowania na wynajem pomieszczeń położonych w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3
[Dodano dnia: 2016-04-08 ; ważne od 2016-04-08 10:00 do 2016-04-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Dostawa odczynników i dzierżawa analizatorów hematologicznych 18-parametrowych z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla Terenowego Oddziału RCKiK w Rybniku oraz Terenowego Oddziału RCKiK w Wodzisławiu Śląskim
[Dodano dnia: 2016-04-07 ; ważne od 2016-04-07 11:00 do 2016-04-18 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym na wynajem pomieszczeń mieszczących się w starym budynku RCKiK w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza
[Dodano dnia: 2016-03-29 ; ważne od 2016-03-29 12:00 do 2016-04-18 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-03-29 ; ważne od 2016-03-29 12:00 do 2016-04-18 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postepowania na "Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-03-21 ; ważne od 2016-03-21 13:00 do 2016-03-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Sprostowanie i weryfikacja pytań i odpowiedzi z dnia 16.03.2016r. w postępowaniu na Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2016-03-17 ; ważne od 2016-03-17 13:00 do 2016-03-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na "Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-03-16 ; ważne od 2016-03-16 13:00 do 2016-03-21 13:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-03-09 ; ważne od 2016-03-09 11:00 do 2016-03-18 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-03-09 ; ważne od 2016-03-09 10:00 do 2016-03-18 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu Konkursu ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu -brak ofert K/04/2016
[Dodano dnia: 2016-03-07 ; ważne od 2016-03-07 14:00 do 2016-03-18 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2016-02-26 ; ważne od 2016-02-26 11:00 do 2016-03-18 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem w RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2016-02-26 ; ważne od 2016-02-26 8:00 do 2016-03-18 12:00]
 Ściągnij     Otwórz