dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-04-04 ; ważne od 2014-04-04 11:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II dot. przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-03-28 ; ważne od 2014-03-28 14:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do poboru krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-03-26 ; ważne od 2014-03-26 14:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-03-25 ; ważne od 2014-03-25 12:00 do 2014-04-03 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę czekolady dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-02-24 ; ważne od 2014-02-24 15:00 do 2014-04-03 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na wdrożenie systemu zdalnego monitoringu temperatur krwi i osocza w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-02-12 ; ważne od 2014-02-12 12:00 do 2014-04-03 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-02-07 ; ważne od 2014-02-07 9:00 do 2014-04-03 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na wdrożenie zdalnego monitoringu temperatur krwi i osocza w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-02-03 ; ważne od 2014-02-03 15:00 do 2014-04-03 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Przetarg nieograniczony na dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-02-03 ; ważne od 2014-02-03 15:00 do 2014-02-12 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wdrożenie zdalnego monitoringu temperatur krwi i osocza w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-01-29 ; ważne od 2014-01-29 15:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie:Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-31 ; ważne od 2013-12-31 13:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-30 ; ważne od 2013-12-30 14:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów jednorazowych do poborów preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-30 ; ważne od 2013-12-30 14:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie:Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-27 ; ważne od 2013-12-27 12:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-27 ; ważne od 2013-12-27 12:00 do 2014-02-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-20 ; ważne od 2013-12-20 13:00 do 2013-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-20 ; ważne od 2013-12-20 12:00 do 2013-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę łączników do zgrzewarki TERUMO TSCD do jałowego łączenia drenów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-20 ; ważne od 2013-12-20 11:00 do 2013-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-16 ; ważne od 2013-12-16 13:00 do 2013-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-13 ; ważne od 2013-12-13 13:00 do 2013-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-12 ; ważne od 2013-12-12 13:00 do 2013-12-20 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę łączników TSCD do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów Terumo TSCDII dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-11 ; ważne od 2013-12-19 12:00 do 2013-12-20 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-09 ; ważne od 2013-12-09 10:00 do 2013-12-20 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-04 ; ważne od 2013-12-04 12:00 do 2013-12-13 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-12-03 ; ważne od 2013-12-03 13:00 do 2013-12-13 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-11-27 ; ważne od 2013-11-27 13:00 do 2013-12-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawa analizatora hematologicznego 18-parametrowego z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-11-19 ; ważne od 2013-11-19 14:00 do 2013-12-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-11-12 ; ważne od 2013-11-09 9:30 do 2013-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II dot. przetargu nioograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawa analizatora hematologicznego 18-parametrowego z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-11-05 ; ważne od 2013-11-05 15:00 do 2013-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi I dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawa analizatora hematologicznego 18-parametrowego z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-11-04 ; ważne od 2013-11-04 10:00 do 2013-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i dzierżawa analizatora hematologicznego 18-parametrowego z 3-częściowym różnicowaniem leukocytów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-10-28 ; ważne od 2013-10-28 14:00 do 2013-11-13 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-10-08 ; ważne od 2013-10-08 11:00 do 2013-11-13 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi III dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-09-25 ; ważne od 2013-09-25 14:00 do 2013-11-13 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-09-24 ; ważne od 2013-09-24 15:00 do 2013-11-13 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieorganiczonego na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-09-24 ; ważne od 2013-09-24 12:00 do 2013-09-30 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na "Dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2013-09-23 ; ważne od 2013-09-23 14:00 do 2013-09-30 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, oprogramowania i urządzeń biurowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-09-17 ; ważne od 2013-09-17 14:00 do 2013-09-26 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów niezbędnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-08-02 ; ważne od 2013-08-02 13:00 do 2013-09-26 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów niezbędnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-29 ; ważne od 2013-07-29 13:00 do 2013-09-26 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów niezbędnych do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-24 ; ważne od 2013-07-24 11:00 do 2013-08-01 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-19 ; ważne od 2013-07-19 12:00 do 2013-08-01 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-12 ; ważne od 2013-07-12 15:00 do 2013-08-01 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-10 ; ważne od 2013-07-10 9:00 do 2013-08-01 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na tankowanie oleju napędowego na stacjach paliw do pojazdów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-07-03 ; ważne od 2013-07-03 12:00 do 2013-07-12 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę filtrów leukocytarnych do usuwania leukocytów i mikroagregatów z KKCz dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-28 ; ważne od 2013-06-28 10:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania ...w zakresie zakażenia HBV...
[Dodano dnia: 2013-06-24 ; ważne od 2013-06-24 15:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-20 ; ważne od 2013-06-20 15:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań mikrometodą kolumnową dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-20 ; ważne od 2013-06-20 15:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawę dwóch analizatorów hematologicznych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-12 ; ważne od 2013-06-12 15:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań mikrometodą kolumnową dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-04 ; ważne od 2013-06-04 15:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawę dwóch analizatorów hematologicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-04 ; ważne od 2013-06-04 13:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora do badań biochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-06-03 ; ważne od 2013-06-03 12:00 do 2013-07-08 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę mikrokuwet, krwi kontrolnej oraz materiałów zużywalnych do pomiaru hemoglobiny wraz z dzierżawą analizatorów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-31 ; ważne od 2013-05-31 12:00 do 2013-06-11 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i akcesoriów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do badań mikrometodą dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-29 ; ważne od 2013-05-29 12:00 do 2013-06-10 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu badań hematologicznych oraz dzierżawę dwóch analizatorów hematologicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-29 ; ważne od 2013-05-29 12:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu immunochemii oraz dzierżawę analizatora immunochemicznego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-27 ; ważne od 2013-05-27 13:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania ...w zakresie zakażenia HBV...
[Dodano dnia: 2013-05-21 ; ważne od 2013-05-21 14:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego na dostawę roztworu 4 % cytrynianu sodu w 0,9 % NaCl a 250 ml oraz roztworu ACD(A) a 500 ml dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-17 ; ważne od 2013-05-17 13:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora do badań biochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-09 ; ważne od 2013-05-09 14:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora do badań biochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-09 ; ważne od 2013-04-30 14:00 do 2013-05-15 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora do badań biochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-07 ; ważne od 2013-05-07 16:00 do 2013-05-15 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu immunochemii oraz dzierżawę analizatora immunochemicznego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-05-06 ; ważne od 2013-05-06 13:00 do 2013-05-15 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora do badań biochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-04-30 ; ważne od 2013-04-30 14:00 do 2013-05-10 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do wykonywania badań u dawców krwi w zakresie zakażenia HBV...
[Dodano dnia: 2013-04-30 ; ważne od 2013-04-30 12:00 do 2013-06-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń z zakresu immunochemii oraz dzierżawę analizatora immunochemicznego dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-04-29 ; ważne od 2013-04-29 14:00 do 2013-05-09 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę roztworu 4 % cytrynianu sodu w 0,9 % NaCl a 250 ml oraz roztworu ACD(A) a 500 ml dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
[Dodano dnia: 2013-04-29 ; ważne od 2013-04-29 14:00 do 2013-05-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-03-29 ; ważne od 2013-03-29 9:00 do 2013-05-07 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-03-20 ; ważne od 2013-03-20 14:00 do 2013-03-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.przetargu nieograniczonego na dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-02-14 ; ważne od 2013-02-14 13:00 do 2013-03-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów jednorazowych di poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-01-23 ; ważne od 2013-01-23 14:00 do 2013-03-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-01-17 ; ważne od 2013-01-17 13:00 do 2013-01-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2013-01-02 ; ważne od 2013-01-02 13:00 do 2013-01-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2012-12-28 ; ważne od 2012-12-28 14:00 do 2013-01-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę łączników TSCD do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów Terumo TSCD II dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2012-12-24 ; ważne od 2012-12-24 11:00 do 2013-01-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2012-12-19 ; ważne od 2012-12-19 14:00 do 2013-01-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2012-12-19 ; ważne od 2012-12-19 12:00 do 2012-12-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na dostawę łączników TSCD do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów Terumo TSCD II dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2012-12-17 ; ważne od 2012-12-17 12:00 do 2012-12-28 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę łączników TSCD do zgrzewarki do jałowego łączenia drenów Terumo TSCD II dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2012-12-14 ; ważne od 2012-12-13 12:00 do 2012-12-21 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2012-12-14 ; ważne od 2012-12-14 12:00 do 2012-12-24 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów jednorazowych di poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2012-12-11 ; ważne od 2012-12-11 12:00 do 2013-01-18 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2012-10-15 ; ważne od 2012-10-15 12:00 do 2013-01-18 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi dyżurów w ekspedycji krwi, preparatyce i konsultacje serologiczne dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2012-09-25 ; ważne od 2012-09-25 13:00 do 2013-01-18 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu informacja dodatkowa dot. przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługa bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2012-09-24 ; ważne od 2012-09-24 10:00 do 2013-01-18 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot.przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2012-09-19 ; ważne od 2012-09-19 10:00 do 2013-01-18 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usługi dyżurów w ekspedycji krwi, preparatyce i konsultacje serologiczne dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2012-09-13 ; ważne od 2012-09-13 14:00 do 2012-09-21 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie zamawiającego"
[Dodano dnia: 2012-09-11 ; ważne od 2012-09-11 14:00 do 2012-09-21 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II dot. przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego"
[Dodano dnia: 2012-09-06 ; ważne od 2012-09-06 12:00 do 2012-09-21 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego"
[Dodano dnia: 2012-09-06 ; ważne od 2012-09-06 12:00 do 2012-09-21 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie i obsługę bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2012-09-05 ; ważne od 2012-09-05 10:00 do 2012-10-12 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego"
[Dodano dnia: 2012-09-04 ; ważne od 2012-09-04 13:00 do 2012-10-12 11:30]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego"
[Dodano dnia: 2012-08-30 ; ważne od 2012-08-30 15:00 do 2012-09-10 11:30]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Stan preparatu Sandoglobulina P na dzień 30.11.2010
[Dodano dnia: 2010-12-30 ; ważne od 2010-12-30 9:00 do 2012-09-10 11:30]
W załączeniu znajdują się informacje dot. stanu Sandoglobuliny P na dzień 30.11.2010 r. w Polsce.

Stan ten jest regularnie publikowany na www.bip.rckik.pl oraz www.rckik.pl zaraz po ot więcej...
 Ściągnij     Otwórz

Zamknięcie oddziału terenowego w Pszowie
[Dodano dnia: 2010-12-22 ; ważne od 2010-12-22 10:00 do 2012-09-10 11:30]
Szanowni Państwo,
Od dnia 22.12.2010 Oddział Terenowy w Pszowie został zamknięty. Wszystkich krwiodawców, którzy planowali w najbliższych dniach oddać tam krew i jej składniki za niedogodności więcej...