dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plInformacja z otwarcia ofert na " Dostawa energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku" 18.16
[Dodano dnia: 2016-12-07 ; ważne od 2016-12-07 14:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE - dot. postępowania na " Usługa przejęcia wierzytelności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 6 500 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 ..."
[Dodano dnia: 2016-12-06 ; ważne od 2016-12-06 14:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja z otwarcia ofert na " Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 17.16
[Dodano dnia: 2016-12-05 ; ważne od 2016-12-05 11:00 ]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku"
[Dodano dnia: 2016-12-02 ; ważne od 2016-12-02 14:00 do 2016-12-07 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na " Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 17.16
[Dodano dnia: 2016-11-29 ; ważne od 2016-11-29 11:00 do 2016-12-02 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku".
[Dodano dnia: 2016-11-25 ; ważne od 2016-11-25 13:00 do 2016-12-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postepowania na " Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu" 17.16
[Dodano dnia: 2016-11-24 ; ważne od 2016-11-24 12:00 do 2016-11-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi II do postępowania na " Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do wykonywania badań u dawców krwi w zakresie zakażenia HBV, HC
[Dodano dnia: 2016-11-22 ; ważne od 2016-11-22 12:00 do 2016-12-08 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-11-21 ; ważne od 2016-11-21 14:00 do 2016-11-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -UNIEWAŻNIENIE- postępowania na " Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-11-18 ; ważne od 2016-11-18 14:00 do 2016-11-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja z otwarcia ofert na " Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-11-17 ; ważne od 2016-11-17 10:00 do 2016-11-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do wykonywania badań u dawców krwi w zakresie zakażenia HBV, HCV.
[Dodano dnia: 2016-11-15 ; ważne od 2016-11-15 13:00 do 2016-12-08 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia na sprzedaż starego budynku RCKiK -UNIEWAŻNIENIE ZB/02/16
[Dodano dnia: 2016-11-14 ; ważne od 2016-11-14 14:00 do 2016-12-08 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o rozstrzygnięciu ogłoszenia na sprzedaż samochodu -UNIEWAŻNIENIE ZB/01/16
[Dodano dnia: 2016-11-14 ; ważne od 2016-11-14 14:00 do 2016-12-08 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postepowania na " Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-11-08 ; ważne od 2016-11-08 14:00 do 2016-12-08 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetragu nieograniczonego na " Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICS dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2016-11-03 ; ważne od 2016-11-03 14:00 do 2016-12-16 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż starego budynku RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2016-11-02 ; ważne od 2016-11-02 15:00 do 2016-11-14 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu
[Dodano dnia: 2016-10-27 ; ważne od 2016-10-27 14:00 do 2016-11-08 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do wykonywania badań u dawców krwi w zakresie zakażenia HBV, HCV.
[Dodano dnia: 2016-10-24 ; ważne od 2016-10-24 13:00 do 2016-12-08 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na " Usługa przejęcia wierzytelności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 6 500 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 kc."
[Dodano dnia: 2016-10-21 ; ważne od 2016-10-21 13:00 do 2016-12-06 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz