dla krwiodawców
Nasz adres e-mail: przetargi@rckik.plSprostowanie zał.7 do post. 05/15 na "Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych RCKiK w Raciborzy w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację ..."
[Dodano dnia: 2015-05-22 ; ważne od 2015-05-22 12:00 do 2015-07-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu post. ofert. 3
[Dodano dnia: 2015-05-21 ; ważne od 2015-05-21 12:00 do 2015-05-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Unieważnienie konkursu ofert na lekarzy nr 2 - brak ofert
[Dodano dnia: 2015-05-21 ; ważne od 2015-05-21 8:00 do 2015-05-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieorganiczonego na "Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 KC."
[Dodano dnia: 2015-05-20 ; ważne od 2015-05-20 9:00 do 2015-07-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na Usługa restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 KC."
[Dodano dnia: 2015-05-15 ; ważne od 2015-05-15 11:00 do 2015-07-01 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na "Dostawę 4 % roztworu cytrynianu sodu w 0,9 % chlorku sodu oraz roztworu ACD(a) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-05-14 ; ważne od 2015-05-14 12:00 do 2015-05-19 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę 4 % roztworu cytrynianu sodu w 0,9 % chlorku sodu oraz roztworu ACD(a) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-05-14 ; ważne od 2015-05-14 12:00 do 2015-05-19 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie o podjęciu dialogu technicznego na temat „Dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych oraz dzierżawa urządzeń wraz z systemem ich sterowania niezbędnych do przeprowadzenia badań RNA HCV+ RNA HIV+ DNA HBV całkowicie auto
[Dodano dnia: 2015-05-13 ; ważne od 2015-05-13 15:00 do 2015-05-18 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę 4% roztworu cytrynianu sodu w 0,9 % chlorku sodu oraz roztworu ACD(A) dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-05-08 ; ważne od 2015-05-08 14:00 do 2015-05-19 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu post. ofert. 2
[Dodano dnia: 2015-05-06 ; ważne od 2015-05-06 12:00 do 2015-05-15 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-05-04 ; ważne od 2015-05-04 14:00 do 2015-05-15 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu ....
[Dodano dnia: 2015-04-28 ; ważne od 2015-04-28 9:00 do 2015-04-14 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie konkursu ofert dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-04-22 ; ważne od 2015-04-22 14:00 do 2015-04-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Sprostowanie zał.7 do post. 03/15 na "Usługę restrukturyzacji zobowiązań wymagalnych RCKiK w Raciborzy w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację ..."
[Dodano dnia: 2015-04-15 ; ważne od 2015-04-15 11:00 do 2015-05-14 12:00]
Zamawiający sprostowuje załącznik nr 7 - poprawiając datę 2021-02-29 na datę 2021-02-28 reszta pozostaje bez zmian, poprawa daty nie wpływa na dalsze przeliczenia formularza.
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Usługę restrukturyzacji zobowiazań wymagalnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu w wysokości 7 000 000 złotych poprzez subrogację na podst. Art.518 § 1 pkt 3 KC.
[Dodano dnia: 2015-03-30 ; ważne od 2015-03-23 8:00 do 2015-05-14 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-03-27 ; ważne od 2015-03-27 11:00 do 2015-05-14 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-03-23 ; ważne od 2015-03-23 11:00 do 2015-05-14 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawa probówek do pobierania krwi i separacji osocza w systemie zamkniętym dla RCKiK w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-03-17 ; ważne od 2015-03-17 13:00 do 2015-03-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę czekolady dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-03-09 ; ważne od 2015-03-09 12:00 do 2015-03-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu wynajmie pomieszczenia znajdujące się w budynku przy ulicy Sienkiewicza. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Barbarą Woźny tel. 32 418 10 56
[Dodano dnia: 2015-02-19 ; ważne od 2015-02-19 13:00 do 2015-03-26 12:00]
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawe czekolady dla Regionalnegoi Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2015-02-16 ; ważne od 2015-02-16 14:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę zestawów jednorazowych do poborów preparatów krwiopochodnych na separatorach PSC2 i MCS+ dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-02-02 ; ważne od 2015-02-02 13:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2015-01-05 ; ważne od 2015-01-05 13:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę łączników do zgrzewargi Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-29 ; ważne od 2014-12-29 12:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wywóz i unieszkoliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-29 ; ważne od 2014-12-29 11:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o unieważnieniu postępowania na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-23 ; ważne od 2014-12-23 14:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do post. na "Dostawę łączników do zgrzewarki Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-23 ; ważne od 2014-12-23 10:00 do 2015-02-26 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Dostawę kiełbasy do grzania dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-19 ; ważne od 2014-12-19 13:00 do 2014-12-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Dostawę zestawów jednorazowych do poboru preparatów krwiopochodnych na separatorach PCS2 i MCS+ firmy HAEMONETICD dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-19 ; ważne od 2014-12-16 12:00 do 2015-01-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia post. na Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-17 ; ważne od 2014-12-17 14:00 do 2015-01-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na " Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności w zakresie: Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-17 ; ważne od 2014-12-17 14:00 do 2015-01-30 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę łączników do zgrzewargi Terumo TSCD do jałowego łączenia drenów dla RCKiK w Raciborzu
[Dodano dnia: 2014-12-17 ; ważne od 2014-12-17 14:00 do 2014-12-29 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych wynikających z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2014-12-16 ; ważne od 2014-12-16 11:00 do 2014-12-23 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie : Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu"
[Dodano dnia: 2014-12-12 ; ważne od 2014-12-12 14:00 do 2014-12-22 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę energii elektrycznej dla RCKiK w Raciborzu przy ul.Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku przy ul.Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-11-19 ; ważne od 2014-11-19 11:00 do 2014-12-22 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Pytania i odpowiedzi do postępowania na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przy ul.Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku przy ul.Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-11-05 ; ważne od 2014-11-05 12:00 do 2014-12-22 12:00]
 Ściągnij     Otwórz

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 3 oraz do Terenowego Oddziału w Rybniku przy ul. Rudzka 15
[Dodano dnia: 2014-10-31 ; ważne od 2014-10-31 14:00 do 2014-11-10 12:00]
 Ściągnij     Otwórz
 Ściągnij     Otwórz