dla krwiodawców
 « aktualności


14 czerwca-Światowy Dzień Krwiodawcy
  data dodania:06-06-2007

Dzień 14 czerwca ma szczególne znaczenie, gdyż jest to dzień urodzin Karla Landsteinera (1868-1943), zdobywcy nagrody Nobla (1930) w dziedzinie medycyny za odkrycie systemu grup krwi. Odkrycie to było kamieniem milowym w dziedzinie medycyny, zapoczątkowało błyskawiczny rozwój krwiodawstwa i transfuzjologii, a jednocześnie umożliwiło znaczny postęp w ratowaniu ludzkiego życia. Dlatego Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowa Federacja Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Transfuzyjne ogłosiły dzień 14 czerwca Światowym Dniem Krwiodawcy. Do organizacji obchodów tego dnia dołączyła się również Światowa Organizacji Zdrowia. Od kilku lat również na terenie Polski obchodzimy przypadający na dzień 14 czerwca Światowy Dzień Krwiodawcy (Word Blood Donor Day). W naszym kraju jest on uzupełnieniem istniejących już i obchodzonych co roku w listopadzie Dni Honorowego Krwiodawstwa. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie www.wbdd.org.

 PODZIĘKOWANIA

Cały świat 14 czerwca dostrzega dawców krwi- ludzi, którzy dobrowolnie dzielą się cząstką siebie z drugim, bezimiennym człowiekiem, nie licząc na zapłatę, nie oczekując nawet podziękowania. Jakże to piękna i humanitarna postawa.

 

Pragnę w tym dniu w imieniu własnym, pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, a nade wszystko tych, którym ta bezcenna kropla krwi przywróciła zdrowie a czasem nawet życie gorąco podziękować.

Wszystkim honorowym dawcom krwi życzę dużo zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.

Oby wola niesienia pomocy innym nigdy w Was nie ustała!

Z wyrazami szacunku

Maria Wiecha

                                

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Raciborzu